943 67 21 06
?
OBRA BERRIA
BERRITZEAK
FATXADAK
IGOGAILUAK
IRAGAZGAIZTUAK

INFORMAZIO GEHIGARRIA

 

Obra egiteko beharrezko diseinu eta aholku teknikoa egiten ditugu (proiektuen kudeaketa, lizentziak, baimenak, laguntzak, subentzioak...)

Eraikinen zertifikazio energetikoak egiten ditugu.

Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta hazienda departamentuaren kontratazio administratiboko batzorde aholkulariaren arabera, enpresa kontratista bezala akreditatuta gaude, bere sailkapen guztietan.

R.E.A.-n (enpresa akreditatuen erregistroa) inskribatuta gaude 15/20/0010512 zenbakiarekin, zeinek akreditatzen du ETXEGIN Igeltseritza, S.L. enpresak, eraikuntzako sektorean lan egiten duela ahalmen osoz eta arrisku laboralen aurkako prebentzioaren kalitateko balditzak betez.

ERAIKI (gipuzkoako eraikitzaileen eta igeltseroen elkarte patronala) elkartean parte hartzen dugu.

Egiten ditugun lan guztietarako arrisku-estaldura duen erantzukizun zibileko asegurua daukagu.